המערכת הינה פרי פיתוח של 'סטודיו לעיצוב משה ליברמן' design-studio.co.il 03-6122061